Tanıtım Filmi

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi

Yabancı Dil Versiyon:

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’de sanayi tesislerinin planlı bir şekilde kurulmaları gelişmeleri ve pahalı olan alt yapılarını ortak kullanmaları amacıyla uygulamaya konulmuştur. Amaç sanayicilere daha uygun maliyetle arsa, yol, su, elektrik, doğalgaz ve çevre temizlik gibi hizmetlerin sunulması ve bu hizmetin devamlılığının sağlanmasıdır.

Değişim ve gelişimini bölgeye ispat eden, Yüz ölçümü 11 bin 903 km kare, Toplam nüfusu 237 bin olan Doğu Anadolu Bölgemizin ılıman ve mikro klima iklime sahip Erzincan, organize sanayi bölgesiyle de doğuda ekonominin nabzı olma yolunda dev adımlarla ilerlemektedir.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi, 1981 yılında Şehrin batısında, çevre yolu bağlantısı sağlanarak kurulmuştur. Kent merkezine yaklaşık 8 km mesafede bulunan bölge, 373 hektarlık devasa bir alana yayılmıştır.

Sanayi bölgesi; Günlük 2.000 metreküp biyolojik atık arıtma kapasitesi olan tesise sahiptir. Ayrıca Enerji, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu şebekesi, haberleşme ve doğalgaz hatları, yenilenmiş asfalt yol ağı gibi tüm alt yapı hizmetleriyle yatırımcısına her anlamda kazandırmayı hedeflemektedir.

“Organize Sanayi Bölgesi” bünyesinde bulunan 50 MVA gücündeki Şalt merkeziyle kesintisiz enerji sağlanmaktadır.
Kurulu gücü 400 ile 1250 kVA arasında değişen 36 adet Trafo merkezleriyle de ilave yatırıma ihtiyaç duymadan alçak ve orta gerilimden enerji sunulabilmektedir.

Bölgemizin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1MW kurulu gücünde GES yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.

Bölgede 207 adet sanayi parseli bulunmaktadır.

93 yatırımcıya toplam 102 adet parsel tahsisi yapılmış, faaliyetleri devam eden 66 firmada üretim yapılmaktadır. İnşaatı devam eden 14 firma, proje aşamasında olan 13 firma ve halen 105 adet boş parsel yatırımcısını beklemektedir.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde yerli ve yabancı yatırım olarak, gıda, mobilya, beton yapı elemanları, mermer, maden, plastik ambalaj, yalıtım malzemeleri, tekstil, çelik mutfak gereçleri, plastik boru, klinker öğütme, viyol, ömrünü tüketmiş lastiklerle elektrik üretimi, Pvc pencere ,ısı cam, elektrik kablo ,ofis ve eğitim mobilyaları ,fiber optik kablo bağlantı elemanları, orman ürünleri ve kangal boru alanlarında üretim yapmaktadır.

Erzincan E-80 karayoluyla uluslararası yük taşımacılığında önemli bir konuma sahiptir. Trabzon limanına 231 km, başkent Ankara’ya 684 km, İran Gürbulak sınır kapısına sadece 499 km mesafe uzaklıktadır.

Uluslararası havaalanı, yurt içi yurt dışı yolcu ve kargo hizmeti, İstanbul ve Ankara günlük seferleriyle Erzincan dünyaya açılan bir kapı olmuştur.

Erzincan il sınırları dahilinde 243 km demiryolu hattı mevcuttur.
Demir yolu ulaşımı Organize Sanayi bölgesine kadar uzatılarak yükleme rampası oluşturulmuştur. Bu sayede Demiryolu taşımacılığının yatırımcıya tanıdığı imkânlar Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ni cazip hale getirmiştir.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi yeni teşvik yasasıyla da daha avantajlı konuma gelmiştir.
Bölgesel Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer alan Erzincan’daki yatırımlar, diğer Bölgedeki illere göre destekten daha fazla yararlanmaktadır. Yeni teşvik yasasıyla birlikte Erzincan ilimize yapılan yatırımlara kısmen bedelsiz arsa tahsis edilmekte olup, yatırımcılar faiz indirimi gibi avantajlardan yararlanabilmektedirler. İşçilerin sigorta primlerinin tamamı devletçe karşılanmakta, Kurumlar ve gelir vergisinde de yatırım tutarının % 55 ‘i kadar indirim sağlanmakta, makine ve teçhizat alımlarında KDV’den muaftırlar. Ulaşım avantajları, ucuz ve kalifiye işgücü, 25 bin öğrencisi bulunan üniversitesi, mikro klima iklimi, bol suyu ve güneşi, zengin madenleri, tarıma ve hayvancılığa çok müsait toprakları ve alt yapısı tamamlanan Erzincan; Organize Sanayi Bölgesiyle yatırımcıya hizmet vermenin onurunu ve gururunu yaşamaktadır.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde kısa sürede kat edilen büyük mesafe istihdamda görülen hızlı yükseliş dış ticaret hacmindeki büyük sıçrama Yatırımcıların dikkatlerinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesine yönelmesini sağlamıştır.

İldeki tüm bürokratlar takım ruhuyla çalışmaktadır, bu sayede iş hayatının engelleyici bürokratik işlemlerini sanayiciler adına çözümleyerek zamandan tasarruf edilmesi sağlanmaktadır.

Erzincan’a yatırım yapan müteşebbislere Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her türlü destek ve kolaylık sağlanmaktadır.

Erzincan organize sanayi bölgesi;

Sanayinin disipline edilmesi, Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunması,
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmaları, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, Sanayinin yaygınlaştırılması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesislerin kurularak müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Daha verimli üretim imkânları Erzincan Organize Sanayisini geleceğe taşıyacak donanıma gelişmeye ve yeniliğe açık yapılanmasıyla Erzincan Organize Sanayi Bölgesi sanayicileriyle birlikte emin adımlarla geleceğe yürümektedir. Barış içerisinde işini, işçisini, işverenini ve ülkesini severek tüm bunlara değer katan iş ortamının hep birlikte oluşturulması dileklerimizle…

Başa dön tuşu